[{"value":"2","text":"Jungschar,","path":"jungschar"},{"value":"3","text":" Tag der offenen T\u00fcr,","path":"tag-der-offenen-tuer"},{"value":"4","text":" Kinderpastoralwoche, ","path":"kinderpastoralwoche"},{"value":"5","text":"2016, ","path":"2016"},{"value":"6","text":"Jungscharlager,","path":"jungscharlager"},{"value":"7","text":" 2017,","path":"2017"},{"value":"8","text":"Termin,","path":"termin"},{"value":"9","text":"Key2life Festival,","path":"key2life-festival"},{"value":"10","text":" Jugend,","path":"jugend"},{"value":"11","text":" Halloween,","path":"halloween"},{"value":"12","text":"Party,","path":"party"},{"value":"13","text":" Weihnachten, ","path":"weihnachten"},{"value":"14","text":"Krippenandacht,","path":"krippenandacht"},{"value":"15","text":" Krippenspiel,","path":"krippenspiel"},{"value":"16","text":"Heiligen drei K\u00f6nige,","path":"heiligen-drei-koenige"},{"value":"17","text":" Sternsingen,","path":"sternsingen"},{"value":"18","text":"Fest der Liebe,","path":"fest-der-liebe"},{"value":"19","text":" Lager,","path":"lager"},{"value":"20","text":" Sommerlager,","path":"sommerlager"},{"value":"21","text":"Krieglach,","path":"krieglach"},{"value":"22","text":"PGR, ","path":"pgr"},{"value":"23","text":"Wahl,","path":"wahl"},{"value":"24","text":" Pfarrgemeinderat,","path":"pfarrgemeinderat"},{"value":"25","text":"Pfingsten,","path":"pfingsten"},{"value":"26","text":" Patroziniumsfest,","path":"patroziniumsfest"},{"value":"27","text":" Messe,","path":"messe"},{"value":"28","text":" Feier,","path":"feier"},{"value":"29","text":"Dekanatsjugendmesse, ","path":"dekanatsjugendmesse"},{"value":"30","text":"Jugendmesse,","path":"jugendmesse"},{"value":"31","text":"Follow me to,","path":"follow-me-to"},{"value":"32","text":"Vortrag,","path":"vortrag"},{"value":"33","text":" Bildung,","path":"bildung"},{"value":"34","text":" Pfarre,","path":"pfarre"},{"value":"35","text":" Manhartsbrunn,","path":"manhartsbrunn"},{"value":"36","text":"Abend der Barmherzigkeit","path":"abend-der-barmherzigkeit"},{"value":"37","text":" 2018","path":"2018"},{"value":"38","text":"adventmarkt ","path":"adventmarkt"}]